Luchtverdeelsystemen

NOVUAIR zorgt voor een gezonde leefomgeving en leefklimaat. Goede ventilatie verhoogt de weerstand, het concentratievermogen en het comfort in huis. NOVUAIR levert veilige, duurzame, gezonde en energiezuinige huizen en gebouwen.

Link naar dit artikel

Ventilatie is de basis van een energiezuinige en gezonde woning. Een energiezuinige woning is goed geïsoleerd, effectief verwarmd én goed geventileerd. Luchtdicht bouwen met een flink isolatiepakket heeft grote invloed heeft op het binnenklimaat. Om deze reden moet er goed geventileerd worden. Alleen met een optimaal presterend ventilatiesysteem creëer je een duurzame en energiezuinige woning.

Link naar dit artikel

De eisen voor ventilatiecapaciteit zijn in het Bouwbesluit 2012 opgesteld.

Dit houdt in dat nieuwe gebouwen moeten voldoen aan een minimale ventilatiecapaciteit van 0,9 dm3 per seconde, per m2. Hier zit dan wel nog een minimum van 7 dm3 per seconde aan vast, waarvan minimaal de helft een directe toevoer van lucht moet zijn. Mocht er echter een kooktoestel aanwezig zijn in de ruimte, dan moeten de af- en toevoer minimaal 21 dm3 per seconde bedragen.

Luchtverversing vindt plaats per verblijfsruimte (kamer) en per verblijfsgebied (bijvoorbeeld een etage). De minimale eisen die gesteld worden per kamer of etage zijn het uitgangspunt van je capaciteitsberekening. De volgende stap in het ontwerp is de luchtverdeling. Hoe wordt de lucht aan en afgevoerd? Welke kanaaldiameters gebruik je? Je wilt namelijk dat kamers fris zijn, de mechanische ventilatie-unit optimaal presteert én luchtlekkage en geluid voorkomen.

Met NOVUAIR zorg je ervoor dat het hele ventilatiesysteem optimaal functioneert, dat lucht effectief verspreid en afgezogen wordt en de bewoners kunnen genieten van een gezond binnenklimaat.


Link naar dit artikel

Eén systeem voor de gehele luchtdistributie

NOVUAIR is een compleet programma bestaande uit:

- Flexibele kanalen
- Luchtverdeelkasten
- Bochten en adapters
- Ventielen en vloerroosters
- Beugels
- Configurator voor eenvoudige inregeling


Maximale ontwerpvrijheid met optimaal verwerkersgemak

Met NOVUAIR kan in iedere woning een gezond binnenklimaat gerealiseerd worden, zowel bij nieuwbouw als renovatie. De flexibele kanalen zijn eenvoudig te verwerken, zowel in kleine ruimtes en schachten. Daarnaast bieden ronde kanalen veel ontwerpvrijheid. Door handige verloopstukken kunnen verschillende kanalen eenvoudig gecombineerd worden. Met de afdichtingsringen heb je een luchtdicht systeem.

NOVUAIR kanalen zijn vormvast en tegelijk flexibel en eenvoudig te installeren doordat ze aan de buitenzijde geribbeld zijn. Aan de binnenzijde zijn de kanalen glad, antistatisch en antibacterieel. Hierdoor wordt voorkomen dat vuil zich kan afzetten tegen de binnenwanden. Reiniging van de kanalen is bovendien eenvoudig uit te voeren. De gladde kanalen zorgen eveneens voor een laag drukverlies en dus een laag energieverbruik en geluidsniveau.

Geschikt als toe- en afvoerkanaal

De systemen C en D zijn de meest toegepaste ventilatiesystemen in de woningbouw.

- Systeem C is gericht op natuurlijke luchtaanvoer en mechanische afvoer.
- Systeem D is gericht op balansventilatie met warmteterugwinning. Hierbij wordt de lucht mechanisch aan- en afgevoerd. Daardoor moeten bij systeem D ook aanvoerkanalen aangelegd worden.

NOVUAIR is geschikt voor luchtaanvoer en -afvoer. Met één systeem wordt dus volledige luchtverdeling gerealiseerd. Het aantal kanalen dat nodig is voor aan- en afvoer zijn afhankelijk van de capaciteitseisen, de afstanden naar de verschillende ruimtes en de capaciteit van de ventilatie-unit zelf. Voor vragen en productadvies, neem contact op met info@quipa.nl.

Link naar dit artikel

Werken met een luchtverdeelkast heeft vele voordelen:

- De geluidsoverdracht tussen kamers wordt voorkomen.
- Het ontwerp en ventilatie per ruimte is eenvoudiger te regelen..

Ontwerpvrijheid
Vanaf de ventilatie-unit wordt lucht via het hoofdkanaal naar de luchtverdeelkast geleid. Hierna zorgt de luchtverdeelkast voor de luchtverdeling tussen de aangesloten NOVUAIR luchtkanalen en de verschillende ruimtes. Werken met de kunststof luchtverdeelkast biedt veel vrijheid in ontwerpen. De kasten zijn modulair, met adapters voor elke maatvoering kanalen.

De opties zijn de 160 Serie of de 200 Serie, dit is afhankelijk van het aantal aan te sluiten kanalen. Door de individuele aftakkingen is er minder drukverlies dan bij traditionele systemen. Dat is gunstig voor het energieverbruik.

Inregelen
Inregelen is eenvoudig door plaatsing van regelbare dempers die tussen de kanalen en de verdeelkast kunnen worden geplaatst. Dankzij het binnenwerk in de verdeelkasten wordt drukverlies beperkt en wordt geluidsoverdracht tussen kamers voorkomen. Voor vragen en productadvies, neem contact op met info@quipa.nl.

Link naar dit artikel

Het NUVOAIR luchtverdeelsysteem is universeel en geschikt voor iedere mechanische ventilatie-unit. Het luchtverdeelsysteem vergt weinig ruimte en is hierdoor geschikt voor installatie in kleine ruimtes.

Verwerking
Het luchtverdeelsysteem kan in vloeren gestort worden en bovendien kan het geïnstalleerd worden in prefab gevels, in een isolatielaag en in wanden.
Het systeem geschikt is hiermee geschikt voor tunnel- en houtskeletbouw. Het luchtverdeelsysteem functioneert bij een temperatuur tussen -20°C en +60°C.

Link naar dit artikel
Winkelwagen
Bekijk winkelwagen
Kies je land

We geven je graag zo snel mogelijk inzicht in de juiste prijzen en verzendkosten.